Werkwijze

Hoe gaan we samen met u te werk?

Vrijblijvend kennismakingsgesprek;

Elke persoon is anders, elk gezin is anders, elke situatie is anders en daarom start ik altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek, bij u thuis, zullen wij zonder al te veel details nader kennis met elkaar maken. Indien wenselijk kan een en ander ook per mail worden kortgesloten.

Intakegesprek;

Indien er tijdens het kennismakingsgesprek ‘een click’ is ontstaan, gaan we samen een nieuwe fase in. Tijdens een intakegesprek gaan we dieper in detail treden om het ‘probleem’ boven water te krijgen. Hierbij gaan we doelen stellen en de werkwijze bespreken.

Administratie ordenen;

Indien deze niet op orde is, gaan we ervoor zorgen dat er overzicht komt. Controleren of alles waar u recht op heeft, ook is aangevraagd. Een goede geordende administratie is de basis van elk budgetplan. 

Begrotingen;

Nu we een overzicht hebben van alle inkomsten en uitgaven, kunnen we deze gaan ordenen in maand/jaarbegrotingen. In 1 oogopslag kunnen zien wat er allemaal gebeurd met uw portemonnee. Veelal zijn de meeste kosten op maandbasis berekend waardoor er problemen ontstaan als er jaarrekeningen komen of een belastingaanslag.

Inventarisatie schulden;

Indien er schulden zijn, zullen we deze inventariseren en bekijken of er aflosmogelijkheden zijn. 

Checkpoints;

Ik begeleid, adviseer en geef handvaten. Soms is een bezoekje om bijsturing, extra stimulans of om complimenten te geven, hetgeen u nodig heeft om de nieuwe levensstijl vast te houden. Een schouderklop doet elk mens goed!

Evaluatie;

Dit is ons laatste gesprek, er van uitgaande dat u een goede start heeft gemaakt en de juiste instelling heeft om ook uw andere doelen te bereiken.

Een budgetcoach inschakelen kan ter preventie van schulden of ter begeleiding in een schuldhulp-traject.