• “Als coach help ik om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven.”
  • “Als budgetcoach reik ik u een helpende hand of neem uw zorgen, tijdelijk, uit handen”
  • "Samen de frustratie de baas middels coaching en/of budgetbeheer."

Bent u werkgever?

Hoe kunt u uw werknemer(s) helpen?

Wist u dat 4 op de 5 bedrijven, werknemers in dienst heeft met financiële problemen? Een werkgever is gemiddeld tussen de 1 en 2,5 uur per week kwijt aan extra administratie als een werknemer loonbeslag heeft. (NIBUD en Divosa)

Veelal heeft een werkgever pas in de gaten dat een werknemer problemen heeft als er loonbeslag wordt gelegd of een schuldeiser zich wendt tot de werkgever.

Toch kunnen er voorafgaand al enkele tekenen zijn, zoals:
hoger ziekteverzuim, gestresst, kortaf, minder concentratie, vragen om overuren, uitbetaling overuren cq. vakantiedagen, aanvraag voorschot etc.

Als budgetcoach werk ik preventief om werknemers te begeleiden met hun financiële problemen voordat dit resulteert in grote schuldenproblematiek.
In een 1 op 1 gesprek gaan we de problemen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Alles met als einddoel: zelfredzaamheid.
Uiteraard houd ik u gedurende het hele traject op de hoogte over uw werknemer.

Welk voordeel biedt een budgetcoach u?
De bedrijfskosten zullen onder andere afnemen in ziekteverzuim, inzet extra personeel bij langdurig ziekte en extra administratieve handelingen.

De werknemer zal minder ziekteverzuim hebben, meer vertrouwen hebben in de toekomst en positiever in het werk en leven staan. Dit kan tot uiting komen in een verhoging van het bedrijfsresultaat.

Voor beiden een win-win situatie dus!

Veel werkgevers zijn bereid om in het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen, werknemers te (laten) helpen die in financiële moeilijkheden zitten.

U ook?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.